Rosenmetoden

marionrosen

Rosenmetoden är en  kroppsterapibehandling med mjuk beröring och tryck på spända muskler. Det handlar ofta om muskler som är spända utan att utföra något arbete – spänningar som vi många gånger är omedvetna om. För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron så ”håller vi ihop oss” och spänner våra muskler. Eftersom kroppen minns det som vårt psyke inte orkar bära har vi utvecklat denna fysiska försvarsmekanism för att överleva. När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar bort massor av energi. Energi som vi skulle kunna använda på ett bättre sätt, detta kallar Marion Rosen ”barriärer mot att leva”.

Terapeuten använder beröringen för att göra klienten medveten om sina muskelspänningar så att den i ett avspänt tillstånd har möjlighet och känna efter vad som finns därunder och släppa på nedtryckta känslor. Terapeuten säger vad den ser i kroppen och känner med händerna och ställer ibland frågor för att man ska komma vidare i processen.

Rosenmetoden är ett sätt att få tillgång till känslor och upplevelser via kroppen. Genom muskelspänningar undertrycker den känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod och ofta har vi glömt bort vad som hände och vad vi kände. Rosenmetodens primära mål är att tillåta människan att anta den fysiska och känslomässiga skepnad som den har inre möjlighet till.

Alla har vi muskelspänningar och när de uppstod så var det för att vi behövde dem och de var bra för oss eftersom de skyddande oss för upplevelser och känslor som vi ej hade möjlighet att hantera. Men ofta finns de där nu bara av gammal vana och vi behöver dem ej längre de bara begränsar oss och tar en massa kraft och energi och kan bidra till smärta i kroppen.

Rosenmetoden är bra för dig som…

  • vill lära känna dig själv och komma framåt/vidare i din personliga utveckling
  • besväras av smärta och spända muskler
  • känner dig stressad och har sömnsvårigheter
  • vill få ökad rörlighet i kroppen och bättre andning
  • önskar förändring och vill hitta din potential och kraft

Det kan också vara en bra behandling för dig som vill ha en skön och avslappnande stund eftersom det vid beröring fristätts hormon ar en lugnande och avstressande effekt. Rosenmetoden kan vara ett bra komplement för dig som går i psykoterapi.

Rosenmetoden är inte för dig som…

  •  är psykiskt sjuk och äter psykofarmaka, lättare antidepressiva läkemedel kan vara ok om du är beredd att öppna upp.
  • befinner dig i en akut livskris eller vid akut sjukdom då man oftast behöver hålla ihop sig.
  • har missbruksproblem, du ska ha varit drogfri i minst tre år.
  • är gravid, gäller bara de tre första månaderna, därefter är du välkommen.

En behandling går till 
Klienten ligger på en massagebänk i underkläderna. De delar av kroppen som ej behandlas övertäcks med filt/handduk. Först ligger man på magen och efter ca halva tiden få man vända på sig. Terapeuten flyttar varsamt sina händer på kroppen och är stannar ofta kvar på ett område/muskel under en längre tid. När behandlingen är avslutad får man ligga kvar några minuter och vila. Man kan ta en behandling om man önskar. Väljer man en serie av behandlingar (vilket rekommenderas för bästa resultat) behöver man tid på sig att integrera processen. Det kan vara bra att ta behandlingar med ca 14 dagars intervaller.

Rosenmetodens ursprung
Sjukgymnasten Marion Rosen föddes 1914 i Tyskland. Hon utarbetade metoden under 50 år eftersom hon upptäckte att enbart traditionell sjukgymnastik oftast inte hjälpte klienterna som återkom igen med samma besvär. Marion utbildade sig till sjukgymnast i Sverige och bodde här några år när hon var ung. Därefter flyttade hon till Kalifornien där hon var verksam fram till sin död den 19 januari 2012. Hon startade de första kurserna i rosenmetoden 1982 på Axelsons gymnastiska institut.

Karolinska Institutet har genomfört en studie om rosenmetoden som finns att läsa.

%d bloggare gillar detta: